Monthly Archives: February 2010

Facebook top sider i 2009

Mange virksomheder er begyndt at bruge Facebook, som en aktiv del af deres tilstedeværelse på nettet. Jeg fandt en oversigt over de 50 største brands på Facebook i 2009. Mange af dem er US brands og slet ikke kendt af os danskere.

Alligevel er listen interessant. Ikke overraskende at det mest udbredte brand igen igen er Coca Cola, som også tidligere har vundet titlen som verdens mest kendte ord, lige efter ordet “ok”.

Top 5 over mest udbredte brands (2009) på Facebook er:

  1. Coca cola – se fanside
  2. Starbucks (kaffe shop) – se fanside
  3. Disney – se fanside
  4. Victoria’s Secret – se fanside
  5. iTunes – se fanside

Se hele listen her:

Storm P.’s Tilbage til naturen

Tilbage i 1945 lavede Storm P. “Tilbage til naturen”. Et rigtig godt billede som f.eks. kan bruges til, at illustrere når de grå masser (hr. og fru. Hakkebøf) går i en retning, behøves det ikke altid at være den rigtige og bedste. Naturmanden som går mod den smukke grønne natur er i skarp kontrast til en grå masse af industriarbejdere, som er på vej til samlebåndet.

tilbage-til-naturen-100dpi

Analogt til 2010 kan det bruges til vise, at bare fordi tusindvis af danskere gør bestemte handlinger, behøves det ikke være det som gør os mest lykkelige. Dette er blot en, måske letkøb, anerkendelse om, at vi handler i flok og ofte hovedløst. Eksemplerne herpå er mange:

F.eks. kan det være svært at se i en travl hverdag præget af stigende arbejdspres og et public service organ, som fredag efter fredag fylder os med x-factor og andre talentshows. At vi underholdes af talentshows er ingen hemmelighed, men at det kaldes public service, har jeg stadig svært ved at forstå. (Hjælp mig gerne med at forstå det?)

Der findes mange eksempler på, hvordan vi mennesker handler som myrer. En sørgelig tanke i et samfund som kaldes et vidensamfund!